Rekisteriseloste

MARKKINOINTIVIESTINTÄ PUNKTON ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Markkinointiviestintä Punkto
Y-tunnus: 2761776-4
Postiosoite: Rautatienkatu 5 a 10, 90100 Oulu

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Petra Silvennoinen
Postiosoite: Rautatienkatu 5 a 10, 90100 Oulu
Puhelin: 044 359 0767
Sähköposti: info(a)punkto.fi

3. REKISTERIN NIMI

Punkton asiakas- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on Markkinointiviestintä Punkton asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi, uusasiakashankinta, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Tietokannan sisältämiä tietoja voidaan jakaa sovellettavan lain sallimassa ja vaatimassa määrin, esimerkiksi rajoituksetta viranomaisille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja:
• yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumerot ja työsähköpostiosoitteet
• henkilön asema yrityksessä ja ko. yrityksen nimi ja osoite ja muut yhteystiedot
• tiedot palveluista, joita henkilö hankkii kyseiseen yritykseen, jne.
• mahdolliset suoramarkkinointikiellot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan:
• asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
• julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista,
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
• erilaisista päättäjätietokannoista tai vastaavista muista rekistereistä

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskeva yhteydenotto tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdan 1. osoitteeseen. Jos Markkinointiviestintä Punkton rekisterin rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää virheen korjaamista sähköpostitse osoitteeseen info@punkto.fi tai kirjeitse kohdan 1. osoitteeseen.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, lähettämään suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä estää markkina- ja mielipidetutkimuspyynnöt. Asiakassuhteessa oleva henkilö ei kuitenkaan voi kieltää normaalia asiakastyöhön liittyvää asiakasviestintää Markkinointiviestintä Punktolta asiakkaan yhteyshenkilölle suoramarkkinointiestolla. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@punkto.fi tai postitse kohdan 1. osoitteeseen.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Työtilat on suojattu ulkopuolisilta vartiointipalveluin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja

 

(Tarkistettu 5.9.2018)