Markkinoinnin suunnittelu


Ilman suunnitelmaa ja aikataulua hyvätkin aikeet jäävät usein puolitiehen. Emme kuitenkaan usko, että suunnittelu yksistään on ratkaisu. Järkevä suunnitelma ja aikataulu helpottavat työtä ja sitä kautta motivoivat toteuttamaan.

Olipa kyseessä markkinointi- tai somesuunnitelma, se kannattaa laatia resurssit huomioon ottaen. Teemme suunnitelmat ja aikataulut aina mittatilauksena yrityksesi resurssien mukaisesti.

Parhaimmillaan somesuunnitelma, julkaisukalenteri ja kokonaisvaltaisempi markkinointisuunnitelma helpottavat työtä ja inspiroivat tekemään.